Eagle Security värnar vi om din personliga integritet. För oss är det väldigt viktigt att du känner dig trygg i de möten du har med oss och att du förstår hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. 

I dina kontakter med oss på Eagle Security behandlar vi personuppgifter om dig och vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem. Vi informerar här hur vi behandlar personuppgifter om dig med anledning av dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation), GDPR.


Kundtjänst

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service och support av våra tjänster och varor du köpt av oss genom e-post, chatt, telefon och sociala medier. I detta sammanhang kommer vi även att använda dina personuppgifter för att hantera frågor, klagomål, garantiärenden och teknisk support. 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
Födelsedatum
Betalningsuppgifter och betalningshistorik
Kreditinformation
Orderinformation
Konto, kund eller medlemsnummer
Tekniska uppgifter om din utrustning för supporthjälp
All korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Kundtjänst personal på Eagle Security när du kontaktar oss. Eagle Security personal som hanterar ditt ärende.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter i 3 månader när det gäller telefon och e-postmeddelanden 
Vi behåller din uppgifter 12 månader när det gäller ärendehantering. 
Vid klagomål sparas dina uppgifter i två år.
Dina personuppgifter raderas när det inte länge finns några krav på betalning, garantiåtgärd eller något rättsligt ärende som påvisats eller sparade i enlighet med bokföringsreglerna.


Kund

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna genomföra en affär av våra tjänster eller varor du köper av oss genom e-post, chatt, telefon och sociala medier.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
Födelsedatum
Betalningsuppgifter och betalningshistorik
Kreditinformation
Orderinformation
Kundnummer
All korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Eagle Security personal som hanterar ditt ärende har tillgång till dina personuppgifter. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part (exempel kreditupplysning) används endast för att tillhandahålla de tjänster som är nödvändiga för att genomföra en affär.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på fullgörande av avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter raderas när avtalet det inte länge finns några krav på betalning, garantiåtgärd eller något rättsligt ärende som påvisats.
Dina personuppgifter sparas i enlighet med bokföringsreglerna.
 


Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

På Eagle Security använder vi både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Eagle Security använder cookies för att förbättra vår sida och din upplevelse.

Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan välja att avaktivera cookie eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet.

Observera att om du väljer att att avaktivera cookies kan det medföra att Eagle Securitys webbplats försämras eller förhindra att vissa delar av den fungerar.

Tänk på att ändring av inställningar gällande cookies eller intressebaserad reklam måste göras på varje enhet (t.ex. dator, läsplatta m.fl.) samt webbläsare (t.ex. Chrome, Explorer, Safari m.fl.)

Hur använder vi cookies?

Vi använder beständiga cookies för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer kom ihåg websidan.
Vi använder sessionscookies exempelvis när du använder filtreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad.
Vi använder cookie både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.
Vissa tredjepartscookie införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som exempel Twitter, Facebook m.fl. och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.
Vi använder också tredjepartscookie som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser i andra kanaler till dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter om du är inloggad på din kontosida.
Om du är inloggad på ditt konto baseras den rättsliga grunden på ditt och vårt berättigande intresse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eagle sparar dina personuppgifter så länge du har ditt konto kvar. Du kan när som helst avsäga dig kontot genom att kontakta kundtjänst. 

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies går du till alternativet hjälp i din webbläsare.


Besökare till Eagle Securitys anläggningar eller lokaler

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

Eagle Security behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök eller om du ska utföra ett arbete på en av våra anläggningar eller lokaler för att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta en evakueringslista eller på annat sätt hjälpa dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Namn och telefonnummer 
Företagsnamn om det är enskild firma

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Anställda inom Eagle Security som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka. Även Länsstyrelsen som är den myndighet som för tillsyn över bevakningsföretag kan komma att ta del av dina personuppgifter. 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse att kunna administrera ditt besök i enlighet med våra interna rutiner och policyer. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas upp till  12 månader då de tas bort ur systemet.


Rapportering till myndighet.

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

Eagle Security utför bevakningstjänster åt kunder och är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande och där det är särskilt föreskrivet i lagar eller författningar om hur personal med viss befattning inom Eagle Security ska behandla personuppgifter. Exempel är när personal på Eagle Security i sitt arbete misstänker eller får kännedom om att brott begåtts eller griper en person med lagligt stöd, som hör under allmänt åtal.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Namn, personnummer och adress om uppgifterna är kända.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Eagle Security personal. Polismyndigheten och andra myndigheter som anges i författning får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen sker för att den är nödvändig att utföra genom rättslig förpliktelse. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt enligt författningar och myndigheters krav, såvida inte Eagle Security behöver uppgifterna inför vittnesmål.


Rekrytering

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

När du söker en tjänst hos oss på Eagle Security eller skickar in en spontanansökan behöver vi hantera dina personuppgifter. I samband med att du anmäler ditt intresse och skickar in ansökan behandlar vi dina personuppgifter för att vi skall kunna hantera en rekryteringsprocess med dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
Födelsedatum
All korrespondens i ärendet
CV och Personligt brev

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Eagle Securitys kundtjänst vid mottagandet av sökandet av tjänst samt Eagle Securitys rekryteringspersonal har tillgång till personuppgifterna.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera rekryteringsprocessen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Informationen lagras tills det att processen är över eller till rimlig tid därefter så länge överklagandetiden gäller.


Avtalshantering innefattande administration inför, under och efter avtalshantering.

Varför använder Eagle Security dina personuppgifter?

Eagle Security behandlar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att förbereda, ingå, hantera, leverera, erhålla och för att följa upp ett avtal med dig eller det företag som du är anställd hos eller arbetar för som konsult. 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
Kundnummer och avtalsnummer
Födelsedatum
Betalningsuppgifter
Kreditinformation
Orderinformation
All korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Anställda hos Eagle Security som har behov av uppgifterna för att hantera avtal innefattande leverans av tjänster eller varor och kunder som berörs om du exempelvis företräder en leverantör. 
Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge avtalsrelationen består eller fram till att vi får meddelande om att du har avslutat din anställning hos Eagle Securitys avtalspart. 
Om uppgifter förekommer i affärssystem tar vi bort uppgifterna så snart att du har lämnat meddelande om att vi inte ska behandla dina uppgifter. 
Eagle Security har i vissa fall en skyldighet enligt lag att bevara dina personuppgifter då de förekommer så som verifikat till bokföring eller del av ett avtal. I de fall dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag lagras uppgifterna i enlighet med bokföringsreglerna. 

Övrigt

Allt som inte finns med i denna Integritetspolicy (exempel anställning) hänvisar vi till de interna styrdokumenten som inte är tillgängliga för allmänheten.

Du som är i kontakt med Eagle Security på ett eller annat sätt genom olika typer av anställningar, affärs- eller intresserelationer, har samma rättigheter som alla andra. I den mån Eagle Security behandlar personuppgifter så registreras endast nödvändiga personuppgifter för väl genomtänkta ändamål i respektive fall och i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Tillgång rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade eller begära begränsning av behandlingen, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

Återkalla samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

Motsätta dig behandling pga. Intresseavvägning

Av personliga skäl kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter om behandlingen i sig stödjer sig på en intresseavvägning, en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Eagle Security AB 
Sparbanksvägen 9 
12932 HÄGERSTEN 

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Du når oss på,

Tel: +46 70-6796797.
Mail: info@eaglesecurity.se

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet vad gäller behandling av dina personuppgifter.

Ändring av den här integritetspolicyn.

Den här integritetspolicyn kan komma att förändras från tid till annan av Eagle Security och vi ser till att den senaste versionen alltid är uppdaterad på Eagle Securitys webbsidor.

 

 

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används.

Vi följer GDPR och skyddar dina personuppgifter. Klicka på GDPR information